Scrum scheme
Cel Produktu
Cel Produktu
Jest to bieżący cel, jaki Product Owner wraz z całym Zespołem Scrum chce osiągnąć poprzez rozwój produktu w kolejnych Sprintach.
Backlog Produktu
Backlog Produktu

Lista zmian, jakie Product Owner chce wprowadzić do produktu aby osiągnąć aktualny Cel Produktu, uporządkowana w kolejności realizacji.

Planowanie Sprintu
Planowanie Sprintu

Spotkanie, w którym bierze udział cały Zespół Scrum (a więc Product Owner, Scrum Master i Zespół Developerski). W jego trakcie ustalany jest Cel Sprintu i powstaje pierwsza wersja Backlogu Sprintu.

Backlog Sprintu
Backlog Sprintu
Lista zagadnień, którymi w czasie Sprintu zajmował się będzie Zespół Scrum aby osiągnąć Cel Sprintu, wraz z planem ich realizacji.
Cel Sprintu
Cel Sprintu
Dzięki skupieniu się na tym, co da się zrobić, ale też skupieniu na konkretnym celu, Zespół Scrum jest w stanie organizować swoją pracę w iteracji, efektywnie radzi sobie z utrudnieniami i poszukuje najlepszych rozwiązań.
Daily Scrum
Daily Scrum

To codzienne, krótkie spotkanie mające na celu synchronizację Developerów i dostosowanie planów osiągnięcia Celu Sprintu.

Przyrost
Przyrost

Na zakończenie każdego Sprintu zespół dostarcza nową wersję rozwijanego produktu, w Scrumie nazywaną Przyrostem. Przyrost ten musi być w stanie pozwalającym na jego użycie (wydanie).

Definicja Ukończenia
Definicja Ukończenia
Definicja Ukończenia określa jakie cechy musi spełnić produkt, aby był technicznie używalny (aby dało się go udostępnić użytkownikom – wydać).
Przegląd Sprintu
Przegląd Sprintu

Podczas Przeglądu Sprintu Zespół Scrum przedstawia najnowszy ukończony Przyrost aby sprawdzić, jaką wartość przyniósł interesariuszom i ustalić kolejne kroki w rozwoju produktu.

Retrospekcja Sprintu
Retrospekcja Sprintu

Spotkanie, podczas którego Zespół Scrum analizuje przebieg kończącego się Sprintu i planuje usprawnienia sposobu pracy w Sprincie kolejnym.