Developerzy (ang. Developers) to osoby odpowiedzialne za wytworzenie co Sprint kompletnego, gotowego do użycia produktu. Wnoszą do Zespołu kompetencje niezbędne do zbudowania takiego produktu (wytworzenia Przyrostu, który spełnia kryteria Definicji Ukończenia). Dzięki temu Zespół jest wszechstronny (ang. cross-functional) i jest w stanie dostarczać wartość poprzez realizację poszczególnych elementów Backlogu Produktu.

W Scrumie nie jest niezbędne, by każdy z Developerów był w stanie wykonać dowolny rodzaj pracy. Wszechstronność oznacza, że Developerzy mają w sumie dość kompetencji, by – łącząc swą wiedzę, umiejętności i wysiłki – wytwarzać regularnie, w każdym Sprincie, działający i nadający się do użycia produkt. Dzięki pracy zespołowej możliwe jest skuteczniejsze i szybsze rozwiązywanie złożonych problemów. Pomiędzy Developerami nie ma żadnej hierarchii, nie tworzą oni podzespołów

w ramach Zespołu Scrum,  ani żadnych innych struktur. Nie mają zdefiniowanych ról (np. tester, analityk czy programista). Są po prostu Developerami. Jeśli Product Owner albo Scrum Master uczestniczy w budowaniu produktu, staje się również Developerem.

Applying Professional Scrum for Software Development