Osoba odpowiedzialna za proces. Scrum Master ma dbać o to, by Scrum był prawidłowo zrozumiany i stosowany zarówno w samym zespole jak i w organizacji. Scrum Master odpowiada także za zespół, jego produktywność i zaangażowanie. Dba o zespół, pomagając mu w rozwiązywaniu problemów i usuwaniu przeszkód (w metodyce nazywanych impediments) oraz wspomagając jego samoorganizację. Nie jest jednak kierownikiem zespołu ani liderem technicznym, nie może bezpośrednio polecać członkom zespołu wykonania takiej czy innej pracy, karać ich czy nagradzać ani określać jaką rolę będą pełnić w zespole. Sposób działania Scrum Mastera jest w metodzie definiowany jako servant leadership, co można przetłumaczyć jako „przywództwo służebne”.

Nie stoi nigdy w świetle jupiterów, wycofuje się, pozwala innym działać, obserwuje sytuację. Czasami o coś zapyta, choć wcale nie po to, by się czegoś samemu dowiedzieć, ale po to, by zapytanym uświadomić, że coś być może im umknęło. Gdy trzeba, wytłumaczy, skąd w Scrumie są takie a nie inne zasady i czemu służą poszczególne elementy tej metody. Często pomaga w prowadzeniu spotkań, choć nie jako moderator – raczej jako facylitator wspierający moderatora. Bardzo rzadko, w sytuacji kryzysowej, coś faktycznie Zespołowi zarekomenduje lub będzie się czegoś od Zespołu domagał.

Wedle Scrum Guide, Scrum Master powinien zapewniać, że Scrum jest rozumiany i stosowany. Wymieniona jest tam lista usług, które Scrum Master świadczy dla Zespołu, Product Ownera i organizacji. Niektóre z tych zadań są bardzo konkretne, na przykład facylitacja zdarzeń Scrumowych czy usuwanie przeszkód, które utrudniają Zespołowi dostarczanie działającego produktu.

Sposób działania Scrum Mastera zależy od organizacji, w której funkcjonuje i od dojrzałości Zespołu. Na początku, gdy Agile i Scrum są nowością dla organizacji, a Zespół dopiero się formuje, Scrum Master może istotnie mieć pełne ręce roboty. Będzie walczył z ograniczającymi Developerów procedurami, organizował sale na spotkania, prezentował w praktyce niezbędne narzędzia i techniki, uczył Scruma (nie tylko Zespół, ale też managerów i wszystkich, którzy tego będą potrzebować).

Cały czas musi jednak pamiętać, że jego rolą nie jest uzależnienie Zespołu od omnipotentnego Scrum Mastera, który jak buldożer spycha wszystko z drogi zespołu zanim jeszcze w ogóle coś stanie się problemem. Chodzi o coś dokładnie odwrotnego.

Szkolenia na których pogłębisz wiedzę na ten temat