Scrum Master to osoba odpowiedzialna za proces oraz efektywność działania całego Zespołu Scrum. Ma dbać o to, by Scrum był prawidłowo zrozumiany i stosowany zarówno w samym Zespole jak i w organizacji. Scrum Master odpowiada również za produktywność Zespołu, jego zaangażowanie i dba o Zespół, pomagając mu w rozwiązywaniu problemów i usuwaniu przeszkód (w metodyce nazywanych impediments) oraz wspomagając jego umiejętność samozarządzania. Nie jest jednak kierownikiem Zespołu ani liderem technicznym, nie może bezpośrednio polecać członkom Zespołu wykonania takiej czy innej pracy, karać ich czy nagradzać ani określać jaką funkcję będą pełnić w Zespole. Sposób działania Scrum Mastera jest często określany jako servant leadership, co można przetłumaczyć jako „wspierające przywództwo”. Można też powiedzieć, że Scrum Master to leader świadczący usługi na rzecz innych (ang. leader who serves).

Nie stoi nigdy w świetle jupiterów, wycofuje się, pozwala innym działać, obserwuje sytuację. Czasami o coś zapyta, choć wcale nie po to, by się czegoś samemu dowiedzieć, ale po to, by zapytanym uświadomić, że coś być może im umknęło. Gdy trzeba, wytłumaczy, skąd w Scrumie są takie a nie inne zasady i czemu służą poszczególne elementy tej metody. Często pomaga w prowadzeniu spotkań, choć nie jako moderator – raczej jako facylitator wspierający moderatora. Bardzo rzadko, w sytuacji kryzysowej, coś faktycznie Developerom lub Product Ownerowi zarekomenduje lub będzie się czegoś domagał.

Scrum Master powinien zapewniać, że Scrum jest rozumiany i stosowany. Wymieniona jest tam lista usług, które Scrum Master świadczy dla Developerów, Product Ownera i organizacji. Niektóre z tych zadań są bardzo konkretne, na przykład facylitacja zdarzeń Scrumowych czy usuwanie przeszkód, które utrudniają Zespołowi dostarczanie działającego produktu.

Sposób działania Scrum Mastera zależy od organizacji, w której funkcjonuje i od dojrzałości Zespołu. Na początku, gdy Agile i Scrum są nowością dla organizacji, a Zespół dopiero się formuje, Scrum Master może istotnie mieć pełne ręce roboty. Będzie walczył z ograniczającymi Developerów procedurami, organizował sale na spotkania, prezentował w praktyce niezbędne narzędzia i techniki, uczył Scruma (nie tylko Zespół, ale też managerów i wszystkich, którzy tego będą potrzebować).

Cały czas musi jednak pamiętać, że jego zadaniem nie jest uzależnienie Zespołu od omnipotentnego Scrum Mastera, który jak buldożer spycha wszystko z drogi Zespołu zanim jeszcze w ogóle coś stanie się problemem. Chodzi o coś dokładnie odwrotnego.

Professional Scrum Master