Scrum Guide określa misję Product Ownera jako odpowiedzialność za wartość produktu i pracy zespołu developerskiego. Innymi słowy Product Owner odpowiada za to, by produkt był wartościowy a praca zespołu przeznaczona jedynie na rzeczy tę wartość podnoszące. Tak więc to Product Owner decyduje o kształcie produktu, odpowiada za to, czy produkt jest sensowny i dobrze pasujący do wymagań użytkowników/klientów, czy też nie. Product Owner realizuje swoją misję przede wszystkim poprzez zarządzanie backlogiem produktu, a więc wymaganiami oraz pracę z interesariuszami jak i Zespołem Developerskim. Ponieważ w Scrum decydowanie o kolejności odbywa się poprzez backlog, Product Owner jest osobą, która ma ostatnie słowo co do kolejności na backlogu produktu. To jest najważniejsza, niezbywalna niejako część tej roli. Pozostałe działania potocznie z nią wiązane – pisanie wymagań, negocjowanie z interesariuszami czy projektowanie rozwiązań – albo nie są jej częścią albo też mogą być przez Product Ownera delegowane do zespołu lub innych osób.

Product Owner nie musi więc być analitykiem biznesowym, nie musi też koniecznie rozumieć
dogłębnie tajników programowania. Musi natomiast rozumieć produkt i rynek, w którym on operuje, świetnie znać organizację i jej sytuację. Wszystko to jest mu niezbędne, by wiedzieć co jest w danej chwili dla produktu dobre, jakie zmiany w nim są potrzebne – a jakie nie. Zależnie od kontekstu produktu (przedsięwzięcia) rola ta będzie bliższa roli tradycyjnego Project Managera albo Product Managera.

Product Owner odpowiada wreszcie za komunikowanie takich informacji jak plany wydań, spodziewany zakres funkcjonalności w wydaniach itp. Innymi słowy, to Product Owner odpowiada na pytania w rodzaju „kiedy będzie funkcja X?” albo „co będzie w produkcie w następnym wydaniu?”.

Szkolenia na których pogłębisz wiedzę na ten temat