Tradycyjnie w rozwoju oprogramowania dużą rolę odgrywają tak zwane wymagania (ang. requirements). Wymagania to oczekiwane zachowanie aplikacji/produktu. W metodach agile wymagania dla budowanej aplikacji/systemu gromadzone są na liście, którą nazywa się backlog produktu (ang. Product Backlog). Na elementy backlogu produktu często mówi się Product Backlog Items w skrócie PBI (a w popularnym spolszczeniu “ajtemy”). Backlog produktu ma ponadto następujące istotne cechy:

• jest uporządkowany (ang. ordered) – wymagania są ułożone w kolejności realizacji,

• jest adekwatny (ang. relevant) – zawiera wymagania odpowiadające aktualnym potrzebom biznesowym,

• jest przejrzysty (ang. transparent) – backlog jest dla zainteresowanych widoczny i czytelny – rozumieją wymagania w nim zapisane,

• jest wypielęgnowany (ang. refined) – stopień szczegółowości wymagań jest dostosowany do ich pozycji na backlogu.

Ponadto backlog może być również oszacowany (ang. estimated) jeśli jest to wymagane i potrzebne do podejmowania dobrych decyzji co do kolejności wymagań na nim oraz planowania długofalowego. Oszacowanie to może dotyczyć zarówno kosztu jak
i spodziewanej wartości wymagań.