Bezpośrednio po zakończeniu przeglądu zespół odbywa już we własnym gronie Retrospekcję Sprintu (Sprint Retrospective). Jest to spotkanie, w którym udział bierze cały Zespół Scrumowy (Zespół Developerski, Scrum Master i Product Owner), i podczas którego analizuje się sposób pracy zespołu podczas dobiegającego końca sprintu. Celem jest zastanowienie się w jaki sposób pracę tą można by było usprawnić w przyszłości. Efektem spotkania jest lista konkretnych usprawnień (actionable improvements), które zespół będzie próbował wprowadzić w życie w następnym sprincie.

Retrospekcja Sprintu trwa maksymalnie 3 godziny dla miesięcznych sprintów, zazwyczaj jest krótsza przy krótszych sprintach (dobry wskaźnik to 45 min na tydzień sprintu). Scrum nie określa sposobu prowadzenia retrospekcji, która jest praktyką samą w sobie. Scrum wymaga jednak, aby zespół co sprint analizował swoją pracę i szukał usprawnień. Dzięki temu można powiedzieć, że coraz lepszy zespół jest drugim produktem (po inkremencie) każdego sprintu.

Określenie „konkretne usprawnienia” (actionable improvements) oznacza, że oczekujemy nie ogólnych życzeń ale konkretnych działań – i to takich, których wprowadzenie jest realne w czasie jednego sprintu. Tak więc zamiast np. „chcemy pisać więcej testów” (życzenie) powinno to być raczej „w kolejnym sprincie dla jednego z wymagań zaimplementujemy komplet testów” (konkretne działanie, realistycznie realizowalne w jednym sprincie).

Podejście to wynika ze słusznej obserwacji, że wszelkie usprawnienia są osiągane nie metodą przełomów i „wielkich postanowień” lecz systematycznych, małych kroków ku lepszemu. Konieczność realizowania retrospekcji co sprint ma zapewnić, że zespół będzie owe kroki co sprint podejmował.