Sprint jest zdefiniowany w Scrum jako stały czas, podczas którego jest wykonywana cała praca. Innymi słowy Sprint jest metaforycznym kontenerem, wewnątrz którego znajdują się wszystkie zdarzenia Scrum oraz cała praca implementacyjna.

 

Wszystkie zdarzenia w Scrumie odbywają się wewnątrz iteracji o stałej długości zwanych sprintami. Sprint może mieć długość maksymalnie do 1 miesiąca i jest wskazane, aby w obrębie jednego przedsięwzięcia długość sprintu pozostawała stała. Należy bardzo dokładnie i stanowczo przestrzegać ustalonej długości sprintu. Sprintu nie wolno skracać ani wydłużać choćby o parę godzin.

Celem takiego podejścia jest umożliwienie działania empiryzmu poprzez wyznaczenie stałego, obiektywnego interwału, po którym produkt jest poddawany sprawdzeniu (inspect) i może

nastąpić dostosowanie (adapt). Co sprint interesariusze poznają rzeczywisty stan produktu. Wyznaczają go wymagania, które zespół całkowicie ukończył podczas ostatniego sprintu. Ponieważ długość sprintu jest sztywna jest zarazem znana rzeczywista prędkość (velocity) zespołu – wydłużanie sprintu np. o 6 godzin by coś dokończyć, prowadziłoby do zafałszowania rzeczywistych możliwości zespołu.

 

Ponadto celem sprintu o niezmiennej długości jest wytworzenie stałego rytmu pracy. Rytm ten będzie istotny nie tylko dla zespołu, ale i dla całej organizacji. Wszyscy będą wiedzieć,

że co dwa albo trzy tygodnie pojawia się nowa wersja produktu oraz rozpoczyna praca nad następną. Długość sprintu ustala się podczas rozpoczynania pracy nad danym przedsięwzięciem, nie powinna być ona potem pochopnie zmieniana. Jeśli z jakichś powodów powodów zmiana jest konieczna nie powinna ona dotyczyć jednego sprintu, lecz winna być następnie stosowana przez dłuższy czas.