Jest to codzienne, krótkie spotkanie mające na celu synchronizację zespołu, a więc uzyskanie stanu, w którym wszyscy w zespole wiedzą jak wygląda sytuacja w kontekście postępu prac w sprincie.

Spotkanie to ma następujące cechy:

  • trwa maksymalnie 15 minut (czas ten nie zależy ani od długości sprintu ani liczebności zespołu),
  • odbywane jest na stojąco,
  • odbywane jest zawsze w tym samym miejscu i o tej samej godzinie,
  • w spotkaniu tym bierze aktywny udział wyłącznie Zespół Developerski oraz opcjonalnie Scrum Master. Udział innych osób jest dopuszczalny jedynie o ile pozostają one pasywnymi, milczącymi obserwatorami.

Podczas Daily Scrum członkowie Zespołu Developerskiego omawiają następujące kwestie: – co wczoraj zrobiłem/am, co pomogło w osiągnięciu celu sprintu? – co zamierzam zrobić dziś by pomóc w osiągnięciu celu sprintu? – czy dostrzegam jakieś problemy, bariery, które przeszkadzają mi lub całemu Zespołowi Developerskiemu w osiągnięciu celu sprintu?

Zatem, podczas tego spotkania Zespół Developerski dokonuje sprawdzenia (inspect) jak wygląda postęp prac nad osiągnięciem celu sprintu oraz dostosowuje się (adapt) poprzez odpowiednie, wspólne zaplanowanie kolejnego dnia.

Częstą praktyka jest, że członkowie kolejno odpowiadają na wszystkie trzy pytania (a więc wpierw jedna osoba mówi co zrobiła, co planuje i jakie ma problemy, a potem następna). Ze Scrum Guide nie wynika jednak, że tak właśnie miałoby to być robione. Wydaje się, że lepszym sposobem byłoby aby najpierw wszyscy odpowiedzieli na pierwsze pytanie, a dopiero potem na kolejne. Mogą wtedy w swoich planach uwzględnić otrzymaną właśnie informację na temat tego co udało się osiągnąć innym. Przyjmuje się zarazem, że przynajmniej raz dziennie, właśnie w okolicach tego spotkania zespół powinien uaktualnić sprint backlog i narzędzie, z pomocą którego monitoruje postępy swojej pracy. A więc jeśli używane są zadania i wykres burndown, to powinny one być aktualne przed kolejnym Daily Scrum. W praktyce nie nastręcza to problemu, bo większość zespołów uaktualnia to na bieżąco w miarę postępów prac.