Zespół developerski (ang. Development Team lub krótko Team) – to liczący od 3 do 9 osób zespół osób posiadających wspólnie wszystkie kompetencje niezbędne, aby dostarczać co iterację (Sprint) kompletny, działający, gotowy produkt. Scrum nie narzuca ani nie zaleca żadnej wewnętrznej struktury tego zespołu. Nie ma więc żadnych zdefiniowanych ról w zespole – wszyscy członkowie zespołu to developerzy (ang. developers), przy czym określenie stosowane jest także w stosunku do członków zespołu nie będących programistami. Innymi słowy jest to interdyscyplinarny, samoorganizujący się zespół.

Szkolenie na którym pogłębisz wiedzę na ten temat